به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

تحقیق و توسعه

ارتباط با دانشگاه

پایان‌نامه‌ها

ارتباط با دانشگاه

فرم هاي مرتبط با تعريف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا، در پيوست زير درج گرديده است. (شايان ذكر است فرم هاي مورد نياز، پس از تكميل بايد به آدرس پست الكترونيك training@ikco.ir ارسال گردند.(