به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

مسئولیت‌های اجتماعی

معرفی

مسئولیت‌های اجتماعی
 


معرفی مسئولیت‌های اجتماعی

پس از چندین سال فعالیت های مختلف در حوزه مسئولیت های اجتماعی (چه به صورت داوطلبانه و چه به عنوان بخشی از وظایف سازمانی) مديريت مسئوليت پذيري اجتماعي تحت نظارت مستقیم مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو شكل گرفت كه مسئولیت هدایت عملکرد پایدار و یکپارچه گروه صنعتي ایران خودرو را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر عهده دارد. بدین منظور، با ایفای نقش های برنامه ریزی، مشاوره و پایش، عملکرد واحدهای مختلف سازمانی را متناسب با استانداردها، الزامات و معیارهای مهم در حوزه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هدایت می کند. در برخی حوزه های مشخص مانند مشارکت در برنامه های مشترک با جامعه، ترویج و فرهنگ سازی رفتار و عملکرد مسئولانه در درون و برون سازمان، تعمیق رویکرد انسان محور نسبت به کارکنان در شرکت، استقرار نظام های مدیریت مسئولانه سازمان، به عنوان مجری اين امر عمل می کند. همچنین این اداره، نماینده رسمی سازمان در ارتباطات، برنامه ها، جشنواره ها و مشارکت های صنفی-حرفه ای مرتبط با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی در داخل و خارج از کشور مي باشد. مهمترين وظايف اداره به شرخ ذيل مي باشد:
  • سازماندهی و​ تقویت ارتباطات و مشارکت با ذینفعان داخلی و بیرونی گروه صنعتی ایران خودرو
  • سهیم بودن در تعمیق اعتماد ذینفعان کلیدی به برند ایران خودرو
  • سازماندهی و بهبود برنامه ها و فعالیت های مرتبط با مشارکت های اجتماعی
  • مشارکت در آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی درون و بیرون گروه صنعتی ایران خودرو
  • مشارکت در ایجاد یکپارچگی برنامه ها و فعالیت های حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی در گروه صنعتي ایران خودرو
به منظور هدفمندسازی و افزایش اثربخشی مشارکت های اجتماعی از طرف گروه صنعتی ایران خودرو، اداره مسئولیت اجتماعی نسبت به بررسی فرصت ها و زمینه های اصلی اقدام نموده است. در این بررسی نظرات و دغدغه های ذینفعان مرتبط، چالش های مطرح در صنعت خودرو و اتخاذ رویکرد توانمندسازی مخاطبان، درنظر گرفته شده اند. افراد یا سازمان های فعال در زمینه فعالیت های حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی می توانند برای آشنایی، تبادل نظر یا بررسی پیشنهادات همکاری، با اداره مسئولیت اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو ارتباط برقرار کنند.