به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

سرویس‌ها و خدمات

تعمیرات وارانتی

سرویس‌ها و خدمات

چنانچه تعميرات مورد نياز خودرو خارج از دوره گارانتي باشد تا زمانيكه خودرو داراي كارت اشتراك طلايي معتبر است، تعميرات بر طبق ضوابط كارت طلايي انجام خواهد گرفت.
در اين حالت مي‌توانيد جهت دريافت خدمت با يكي از مراكز پيام شركت امداد خودرو ايران تماس گرفته و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نمائيد.

دامنه ارائه خدمت
مشتركين شركت امداد خودرو ايران در يكي از سطوح خدمات طلايي دوستاره، سه ستاره، چهار ستاره

روش ارائه خدمات
تماس با مركز پيام شركت امداد خودرو و يا مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز شركت امداد خودرو

مدارک مورد نیاز
 • اصل و کپی کارت گارانتی
 • کپی کارت طلایی

خدمات استفاده از كارت طلايي دو ستاره
 • امداد رساني در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزي
 • انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط
 • جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 • تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک
 • تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک
 • انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 25000 کیلومتر
 • جايگزين نمودن خودرو هاي سرقتي طبق ضوابط

خدمات استفاده از كارت طلايي سه ستاره
 • امداد رساني در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزي
 • انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط
 • جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 • تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک
 • تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک
 • انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر
 • پرداخت هزینه توقف خودرو د رتعمیرگاههاي مجاز: روزانه 100.000ریال تا سقف 40 روز طبق ضوابط
 • جايگزين نمودن خودرو هاي سرقتي طبق ضوابط

تذكر : چنانچه در خسارت وارده مشترك مقصر حادثه باشد 50% هزينه توقف پرداخت مي گردد .

خدمات استفاده از كارت طلايي چهار ستاره
 • امداد رساني در تمام نقاط كشور به صورت شبانه روزي
 • انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 • جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط
 • جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 • تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک
 • تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک
 •  
 • انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 60000 کیلومتر
 • پرداخت هزینه توقف خودرو د رتعمیرگاههاي مجاز: 150.000 ریال تا سقف 60 روز طبق ضوابط
 • جايگزين نمودن خودرو هاي سرقتي طبق ضوابط
 • تعویض لاستیک مستهلک حداکثر چهار حلقه در یک دوره اشتراک پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره

تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد .