به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
 
     
   
پروژه ارتقاء سيستم ترمز CBS

پروژه ارتقاء سيستم ترمز  CBS

     در اين پروژه طراحي مفهومي قطعات سيستم ترمز پايه سمند بصورت جديد ارائه گردیده وباعث  تغييراتاساسی در قطعات ترمز کهشامل: بوستر ترمز؛ کاليپر و ديسک و لنت  ترمز( مجموعه ديسک و توپي)؛ طبق ترمز عقبمی­باشد که باعث :

  • بهبود عملکرد سيستم ترمز
  • کاهش مسافت توقف
  • کاهش زمان پاسخ سيستم ترمز
  • کاهش صداهاي ناشي از تماس لنت و ديسک  و احساس پدال بهتر
  • کاهش هزينه تمام شده سيستم ترمز
  • تغيير طرح مخزن روغن ترمز و جابجايي درب مخزن جهت سهولت دسترسي می گردد

 زمان پایان پروژه نیمه اول  سال 1389 می­باشد.

 
...قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی...