به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

تحقیق و توسعه

R&D

تحقیق و توسعه

ارتقا پلتفرم 405

با توجه به اجباری شدن استاندارد ضربه از پهلو و به لحاظ اشتراکات محصول پژو 405 با سمند در بخش پلتفرمی ، این مرکز با بکارگیری تجربیات طراحی سمند بخصوص سمند سورن ، نسبت به بهبود استاندارد فوق االذکر اقدام کرده است و محصول 405 را از نظر استراکچر و استحکام بدنه در بخش استاندارد اجباری ضربه از پهلو بهبود داده است که درمرحله آنالیز و تست میباشد .

 نصب سیستم های ایربگ و فرمان شکننده و تقویت استراکچر داشبورد نیز به طور همزمان در محصول  فوق جهت انطباق با استاندارد اجباری ضربه مایل از جلو نیز در حال اجرا میباشد