به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

درباره شرکت

اعضای هیئت مدیره

درباره شرکت
اعضای هیئت مدیره


اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت ایران خودرو
 
اعضای هیئت مدیره سمت
هاشم یکه زارع مديرعامل و عضو هیئت مدیره
محمدرضا فیض‌بخش رئیس هیئت مدیره
حسن وفادار ینگجه نایب رئیس هیئت مدیره
عباس ملکی طهرانی عضو هیئت مدیره
یوسف الهی شکیب عضو هيئت مديره