به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
 
     
   
  تندر 90
کلیه رنگهای نمایش داده شده ممکن است با رنگ اصلی بدنه خودرو تفاوت داشته باشد.